Savor the Memory

Tú Lệ Giang Sơn

Tú Lệ Giang Sơn

Tựa gốc: 秀丽江山

Tựa Hán Việt: Tú Lệ Giang Sơn

Tác giả: Lí Hâm [李歆]

Editor + BT: Maru Chan

Tình trạng tác phẩm:  195 Chương – Hoàn

Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành


Thanh Long

Phần 1 – Âm Gia Nữ Sơ Trường Thành
Chương 1: Lưu tinh
Chương 2: Xuyên không
Chương 3: Mất trí nhớ
Chương 4: Tế tổ
Chương 5: Thị tứ
Chương 6: Đặng vũ
Chương 7: Khiêu gia
Chương 8: Bắt cóc
Chương 9: Giải cứu
Chương 10: Văn thúc

Phần 2: Lạch Phách Vương Tôn Khởi Nam Dương
Chương 11: Quan lễ
Chương 12: Ngẫu nhiên
Chương 13: Kháp giá
Chương 14: Tán dóc
Chương 15: Mật mưu
Chương 16: Bá cơ
Chương 17: Sấm ngữ
Chương 18: Bến mê


Phần 3: Tự Cổ Hồng Nhan Bạc Mệnh
Chương 19: Hợp mưu
Chương 20: Cáo bạch
Chương 21: Đột biến
Chương 22: Sinh tử
Chương 23: Lưu lương
Chương 24: Tự trách
Chương 25: Bột tinh

Phần 4: Sinh Li Tử Biệt Đoạn Nhân Tràng
Chương 26: Liên minh
Chương 27: Cưỡi trâu
Chương 28: Trường tụ
Chương 29: Nhượng lợi
Chương 30: Tìm nơi nương tựa
Chương 31: Sinh li
Chương 32: Tử biệt
Chương 33: Vĩ đồ

Phần 5: Lực Vãn Cuồng Lan Chiến Côn Dương
Chương 34: Đại giới
Chương 35: Ức tình
Chương 36: Tôn đế 1
Chương 37: Tôn đế 2
Chương 38: Tập binh
Chương 39: Báo tấn 1
Chương 40: Báo tấn 2
Chương 41: Cứu viện
Chương 42: Thần tích 1
Chương 43: Thần tích 2

Phần 6: Phong Mang Tất Lộ Hoa Khinh Cuồng
Chương 44: Tặng phẩm
Chương 45: Quyết sát 1
Chương 46: Quyết sát 2
Chương 47: Bẫy
Chương 48: Cầu hôn

Bạch Hổ
Phần 1: Hóa Hiểm Vi Di Xuất Tuyệt Cảnh
Chương 49: Duẫn hôn
Chương 50: Thân nghênh
Chương 51: Diện thánh
Chương 52: Phong vân
Chương 53: Khóc cáo
Chương 54: Trù nghệ 1
Chương 55: Trù nghệ 2
Chương 56: Trò chơi

Phần 2: Giao Long Nhập Hải Nhâm Ngao Du
Chương 57: Tài phú
Chương 58: Lạc Dương
Chương 59: Chia tay
Chương 60: Chủ ý
Chương 61: Thích nghi
Chương 62: Triệu Cơ
Chương 63: Đi theo

Phần 3: Vong mệnh thiên nhai lưỡng tương y
Chương 64: Truy tìm
Chương 65: Dương mưu
Chương 66: Thương tình
Chương 67: Lưu tâm
Chương 68: Vong mạng
Chương 69: Phá vòng vây
Chương 70: Nạn đói
Chương 71: Phiến thuật

Phần 4: Tâm Hệ Quân Hề Quân Nại Hà
Chương 72: Độ hà
Chương 73: Chỉ lộ
Chương 74: Ảnh sĩ
Chương 75: Nghị thân
Chương 76: Nại hà
Chương 77: Thâm tình

Phần 5: Mạch Thủ Lan San Tiếu Cựu Nhan
Chương 78: Trang tuân
Chương 79: Thủy kế
Chương 80: Hại thân
Chương 81: Bắt cóc
Chương 82: Con tin
Chương 83: Tiêu Vương

Phần 6: Vinh Nhục Bất Kinh Vân Quyển Thư
Chương 84: Quân thần
Chương 85: Tây chinh
Chương 86: Lưu lí
Chương 87: Trụy nhai
Chương 88: Vương hậu
Chương 89: Phản gian
Chương 90: Chia rẻ
Chương 91: Bức cung

Phần 7: Tam Hán Đỉnh Lập Long Đấu Dã
Chương 92: Phù thụy
Chương 93: Phong ma
Chương 94: Khuyến hàng
Chương 95: Thích oán

Huyền Vũ
Phần 1: Thân Vô Song Dực Vũ Không Hoa
Chương 96: Nghênh thân
Chương 97: Tụ thủ
Chương 98: Tịch nhật
Chương 99: Tặng lễ
Chương 100: Phong hầu
Chương 101: Tế miếu

Phần 2: Chấp Thủ Phiêu Linh Mạn Vũ Hà
Chương 102: Tống hoằng
Chương 103: Tao khang
Chương 104: Quốc tình
Chương 105: Hứa thị
Chương 106: Ái hận
Chương 107: Bỏ qua

Phần 3: Trường Kiếm Hà Xử Tố Li Thương
Chương 108: Đồ Thành
Chương 109: Nhục thi
Chương 110: Tiểu thắng
Chương 111: Từ quan
Chương 112: Thân chinh
Chương 113: Thế tội
Chương 114: Nhữ dư

Phần 4: Mẫu Nghi Thùy Tắc Huy Đồng Quản
Chương 115: Hôn phối
Chương 116: Đoạt tử
Chương 117: Lưu anh
Chương 118: Hỉ mạch
Chương 119: Phản hương
Chương 120: Động thai
Chương 121: Quách chủ
Chương 122: Phân vãn

Phần 5: Thiên Thì Đỗi Hề Uy Linh Hộ
Chương 123: Dụng tương
Chương 124: Tùy chinh
Chương 125: Hoàng tự
Chương 126: Tử mật
Chương 127: Bình loạn
Chương 128: Chấp mê
Chương 129: Nghĩa vương

Phần 6: Chủ Huy Nhược Định Thất Tiêu Tào
Chương 130: Vô hối
Chương 131: Quốc sách
Chương 132: Chương ngõa
Chương 133: Độc thiệt
Chương 134: Tinh tương
Chương 135: Trung lễ
Chương 136: Họa loạn

Phần 7: Hốt Phục Thừa Chu Mộng Nhật Biên
Chương 137: Nhân quả
Chương 138: Xem trò
Chương 139: Thích khách
Chương 140: Trần mẫn
Chương 141: Thân tang
Chương 142: Chiếu thư
Chương 143: Hồn thương

Chu Tước
Phần 1: Bỉ Hà Nhân Tai Hiên Dữ HI
Chương 144: Săn bắn
Chương 145: Chất uẩn
Chương 146: Quí trát
Chương 147: Tước Vương
Chương 148: Thịnh yến
Chương 149: Tàng cung

Phần 2: Bắc Tẩu Pha Tri Kì Ỷ Phục
Chương 150: Xuân huy
Chương 151: Phất hễ
Chương 152: Phân phong
Chương 153: Độ điền
Chương 154: Phúc họa
Chương 155: Ức Dương

Phần 3: Hãm Chi Tử Địa Nhiên Hậu Sinh
Chương 156: Triệu hí
Chương 157: Nhật thực
Chương 158: Trung phong
Chương 159: Cầu y
Chương 160: Lê Dương
Chương 161: Phi vũ
Chương 162: Đông sơn

Phần 4: Hà Đương Cộng Tiễn Tây Song Chúc
Chương 163: Động kinh
Chương 164: Chết yểu
Chương 165: Chân tướng
Chương 166: Phế lập
Chương 167: Nhu đạo
Chương 168: Chấp thủ

Phần 5: Lưu Tinh Tu Hề Vong Qui
Chương 169: Tâm kế
Chương 170: Thái tử
Chương 171: Bệnh phát
Chương 172: Thác cô
Chương 173: Kim huyệt
Chương 174: Ngoại giao
Chương 175: Cầu hôn

Phần 6: Thiên trường Địa Cửu Hữu Thì Tẫn
Chương 176: Thủ túc
Chương 177: Lộng tôn
Chương 178: Tình lí
Chương 179: Ý mễ
Chương 180: Thọ lăng
Chương 181: Tỉnh đan
Chương 182: Cao hoang
Chương 183: Tân khách

Phần 7: Thử Ái Miên Miên Vô Tuyệt Kì
Chương 184: Phong thiện
Chương 185: Đăng hà
Chương 186: Tức vị
Chương 187: Vu oan
Chương 188: Phân sai
Chương 189: Bốn năm
Chương 190: Lệ hoa
Chương 191: Kết thúc

Phiên ngoại
Chương 192:
Chương 193: Ngô quí tử
Chương 194: Dư vận
Chương 195: Vĩnh bình kí sự

Advertisements

4 phản hồi to "Tú Lệ Giang Sơn"

truyện này hình như đươc lâm tâm như chuyển thể tành phim hay sao ấy

Ta thấy truyện này rất hay nha, sao các nàng chưa bắt đầu vậy? Ta cũng biết là edit khá vất vả, các nàng cố lên nha, ta ủng hộ tinh thần nhé!^_^

Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm 😀 Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thôi.

Cảm ơn Lotus. Dạo này công việc mình nhiều quá nên chưa có thời gian làm. Nhưng nhất định sẽ làm. Hehe

Đặt gạch…mong chờ truyện của bạn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Advertisements

  • Trống
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: