Savor the Memory

Tú Lệ Giang Sơn

Posted on: 18/12/2010

Tú Lệ Giang Sơn

Tựa gốc: 秀丽江山

Tựa Hán Việt: Tú Lệ Giang Sơn

Tác giả: Lí Hâm [李歆]

Editor + BT: Maru Chan

Tình trạng tác phẩm:  195 Chương – Hoàn

Tình trạng bản dịch: Đang tiến hành


Thanh Long

Phần 1 – Âm Gia Nữ Sơ Trường Thành
Chương 1: Lưu tinh
Chương 2: Xuyên không
Chương 3: Mất trí nhớ
Chương 4: Tế tổ
Chương 5: Thị tứ
Chương 6: Đặng vũ
Chương 7: Khiêu gia
Chương 8: Bắt cóc
Chương 9: Giải cứu
Chương 10: Văn thúc

Phần 2: Lạch Phách Vương Tôn Khởi Nam Dương
Chương 11: Quan lễ
Chương 12: Ngẫu nhiên
Chương 13: Kháp giá
Chương 14: Tán dóc
Chương 15: Mật mưu
Chương 16: Bá cơ
Chương 17: Sấm ngữ
Chương 18: Bến mê


Phần 3: Tự Cổ Hồng Nhan Bạc Mệnh
Chương 19: Hợp mưu
Chương 20: Cáo bạch
Chương 21: Đột biến
Chương 22: Sinh tử
Chương 23: Lưu lương
Chương 24: Tự trách
Chương 25: Bột tinh

Phần 4: Sinh Li Tử Biệt Đoạn Nhân Tràng
Chương 26: Liên minh
Chương 27: Cưỡi trâu
Chương 28: Trường tụ
Chương 29: Nhượng lợi
Chương 30: Tìm nơi nương tựa
Chương 31: Sinh li
Chương 32: Tử biệt
Chương 33: Vĩ đồ

Phần 5: Lực Vãn Cuồng Lan Chiến Côn Dương
Chương 34: Đại giới
Chương 35: Ức tình
Chương 36: Tôn đế 1
Chương 37: Tôn đế 2
Chương 38: Tập binh
Chương 39: Báo tấn 1
Chương 40: Báo tấn 2
Chương 41: Cứu viện
Chương 42: Thần tích 1
Chương 43: Thần tích 2

Phần 6: Phong Mang Tất Lộ Hoa Khinh Cuồng
Chương 44: Tặng phẩm
Chương 45: Quyết sát 1
Chương 46: Quyết sát 2
Chương 47: Bẫy
Chương 48: Cầu hôn

Bạch Hổ
Phần 1: Hóa Hiểm Vi Di Xuất Tuyệt Cảnh
Chương 49: Duẫn hôn
Chương 50: Thân nghênh
Chương 51: Diện thánh
Chương 52: Phong vân
Chương 53: Khóc cáo
Chương 54: Trù nghệ 1
Chương 55: Trù nghệ 2
Chương 56: Trò chơi

Phần 2: Giao Long Nhập Hải Nhâm Ngao Du
Chương 57: Tài phú
Chương 58: Lạc Dương
Chương 59: Chia tay
Chương 60: Chủ ý
Chương 61: Thích nghi
Chương 62: Triệu Cơ
Chương 63: Đi theo

Phần 3: Vong mệnh thiên nhai lưỡng tương y
Chương 64: Truy tìm
Chương 65: Dương mưu
Chương 66: Thương tình
Chương 67: Lưu tâm
Chương 68: Vong mạng
Chương 69: Phá vòng vây
Chương 70: Nạn đói
Chương 71: Phiến thuật

Phần 4: Tâm Hệ Quân Hề Quân Nại Hà
Chương 72: Độ hà
Chương 73: Chỉ lộ
Chương 74: Ảnh sĩ
Chương 75: Nghị thân
Chương 76: Nại hà
Chương 77: Thâm tình

Phần 5: Mạch Thủ Lan San Tiếu Cựu Nhan
Chương 78: Trang tuân
Chương 79: Thủy kế
Chương 80: Hại thân
Chương 81: Bắt cóc
Chương 82: Con tin
Chương 83: Tiêu Vương

Phần 6: Vinh Nhục Bất Kinh Vân Quyển Thư
Chương 84: Quân thần
Chương 85: Tây chinh
Chương 86: Lưu lí
Chương 87: Trụy nhai
Chương 88: Vương hậu
Chương 89: Phản gian
Chương 90: Chia rẻ
Chương 91: Bức cung

Phần 7: Tam Hán Đỉnh Lập Long Đấu Dã
Chương 92: Phù thụy
Chương 93: Phong ma
Chương 94: Khuyến hàng
Chương 95: Thích oán

Huyền Vũ
Phần 1: Thân Vô Song Dực Vũ Không Hoa
Chương 96: Nghênh thân
Chương 97: Tụ thủ
Chương 98: Tịch nhật
Chương 99: Tặng lễ
Chương 100: Phong hầu
Chương 101: Tế miếu

Phần 2: Chấp Thủ Phiêu Linh Mạn Vũ Hà
Chương 102: Tống hoằng
Chương 103: Tao khang
Chương 104: Quốc tình
Chương 105: Hứa thị
Chương 106: Ái hận
Chương 107: Bỏ qua

Phần 3: Trường Kiếm Hà Xử Tố Li Thương
Chương 108: Đồ Thành
Chương 109: Nhục thi
Chương 110: Tiểu thắng
Chương 111: Từ quan
Chương 112: Thân chinh
Chương 113: Thế tội
Chương 114: Nhữ dư

Phần 4: Mẫu Nghi Thùy Tắc Huy Đồng Quản
Chương 115: Hôn phối
Chương 116: Đoạt tử
Chương 117: Lưu anh
Chương 118: Hỉ mạch
Chương 119: Phản hương
Chương 120: Động thai
Chương 121: Quách chủ
Chương 122: Phân vãn

Phần 5: Thiên Thì Đỗi Hề Uy Linh Hộ
Chương 123: Dụng tương
Chương 124: Tùy chinh
Chương 125: Hoàng tự
Chương 126: Tử mật
Chương 127: Bình loạn
Chương 128: Chấp mê
Chương 129: Nghĩa vương

Phần 6: Chủ Huy Nhược Định Thất Tiêu Tào
Chương 130: Vô hối
Chương 131: Quốc sách
Chương 132: Chương ngõa
Chương 133: Độc thiệt
Chương 134: Tinh tương
Chương 135: Trung lễ
Chương 136: Họa loạn

Phần 7: Hốt Phục Thừa Chu Mộng Nhật Biên
Chương 137: Nhân quả
Chương 138: Xem trò
Chương 139: Thích khách
Chương 140: Trần mẫn
Chương 141: Thân tang
Chương 142: Chiếu thư
Chương 143: Hồn thương

Chu Tước
Phần 1: Bỉ Hà Nhân Tai Hiên Dữ HI
Chương 144: Săn bắn
Chương 145: Chất uẩn
Chương 146: Quí trát
Chương 147: Tước Vương
Chương 148: Thịnh yến
Chương 149: Tàng cung

Phần 2: Bắc Tẩu Pha Tri Kì Ỷ Phục
Chương 150: Xuân huy
Chương 151: Phất hễ
Chương 152: Phân phong
Chương 153: Độ điền
Chương 154: Phúc họa
Chương 155: Ức Dương

Phần 3: Hãm Chi Tử Địa Nhiên Hậu Sinh
Chương 156: Triệu hí
Chương 157: Nhật thực
Chương 158: Trung phong
Chương 159: Cầu y
Chương 160: Lê Dương
Chương 161: Phi vũ
Chương 162: Đông sơn

Phần 4: Hà Đương Cộng Tiễn Tây Song Chúc
Chương 163: Động kinh
Chương 164: Chết yểu
Chương 165: Chân tướng
Chương 166: Phế lập
Chương 167: Nhu đạo
Chương 168: Chấp thủ

Phần 5: Lưu Tinh Tu Hề Vong Qui
Chương 169: Tâm kế
Chương 170: Thái tử
Chương 171: Bệnh phát
Chương 172: Thác cô
Chương 173: Kim huyệt
Chương 174: Ngoại giao
Chương 175: Cầu hôn

Phần 6: Thiên trường Địa Cửu Hữu Thì Tẫn
Chương 176: Thủ túc
Chương 177: Lộng tôn
Chương 178: Tình lí
Chương 179: Ý mễ
Chương 180: Thọ lăng
Chương 181: Tỉnh đan
Chương 182: Cao hoang
Chương 183: Tân khách

Phần 7: Thử Ái Miên Miên Vô Tuyệt Kì
Chương 184: Phong thiện
Chương 185: Đăng hà
Chương 186: Tức vị
Chương 187: Vu oan
Chương 188: Phân sai
Chương 189: Bốn năm
Chương 190: Lệ hoa
Chương 191: Kết thúc

Phiên ngoại
Chương 192:
Chương 193: Ngô quí tử
Chương 194: Dư vận
Chương 195: Vĩnh bình kí sự

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

w

Connecting to %s

Advertisements

  • Trống
  • Pendy: Tội nghiệp ông họa sĩ wá!đòi vẽ làm j k bít...hjk!đúng là thiên phú có hạn mà.mình thích thể loại truyê
  • Pendy: Đặt gạch...mong chờ truyện của bạn.
  • Maru chan: Vụ chuyển thể thành phim hay không mình cũng không rành lắm :D Bộ này mình được giới thiệu thấy hay nên định làm thô
%d bloggers like this: